Being a Child-ថែរក្សាទំពាំងខ្ចី

[English Below]យើងម្នាក់ៗសុទ្ធតែធ្លាប់ឆ្លងកាត់វ័យកុមារភាព ហើយវ័យកុមារភាពនេះគឺជាពេលវេលាដែលធ្វើឱ្យយើងមានការចងចាំនូវអនុស្សាវរីយល្អៗជាច្រើន។ អ្នកខ្លះក៏ទទួលបាននូវបទពិសោធកាលពីកុមារភាពបានរយៈពេលវែងគួរសម...

ថែរក្សាទំពាំងខ្ចី

យើងម្នាក់ៗសុទ្ធតែធ្លាប់ឆ្លងកាត់វ័យកុមារភាព ហើយវ័យកុមារភាពនេះគឺជាពេលវេលាដែលធ្វើឱ្យយើងមានការចងចាំនូវអនុស្សាវរីយល្អៗជាច្រើន។ អ្នកខ្លះក៏ទទួលបាននូវបទពិសោធកាលពីកុមារភាពបានរយៈពេលវែងគួរសម...

Adventure to Northern Vietnam

Vietnam is located just next door to my own country. I always thought that I know so much about Vietnam already and that includes many negative thoughts about this country until my second trip to...

Slovenia/ A night bus

My journey to Slovenia began from Prague, Czech Republic. I spent 3 nights with my Czech mum after I left Czech Republic 6 years ago. It was a wonderful reunion. Prague has been wonderful as...

Captain of life - new book

This is my new book that will release in November. Book summary: This is about the journey of a young Cambodian girl, like so many young girls in Cambodia, born and raised in the countryside. She...

Travel and Material World

Inthis world, there are many beautiful places to see and explore. Ialways invest a lot in my travel. Coming from a farming family, I gotto be careful with spending the money I earn very hard. I...

You should marry a rich man

[English Below] "ឯងជាស្រីទៅណាមិនឆ្ងាយទេ មិនយូរមិនឆាប់គង់តែជាប្រពន្ធគេទេ!” តេីឲ្យមាងទៅណាឆ្ងាយ បេីទៅណាមកណាតែងតែហាមឃាត់ តែងតែដាក់កំហិតអីចឹងនោះ។ ថីបេីមិនយូរមិនឆាប់នាងនឹងក្លាយជាប្រពន្ធគេ...

A pair of shoes

I have not been to Europe for 6 years, and this is the first time, I will be hiking up to one of the highest mountain in the region. I only have my sneaker shoes which is not good for such hike. I...

ស្បែកខ្មៅ BrownSkin

[English Below] ខ្ញុំមេីលខ្លួនឯងក្នុងកញ្ចក់ទៅដូចមិនអាក្រក់ទេ គ្រាន់តែខ្ញុំមានស្បែកស្រអែមជាងគេបន្តិចទេ។ ប៉ុន្តែហេតុអ្វីអ្នកផងចូលចិត្តគិតថាប្រសិនបេីខ្ញុំមានស្បែកសជាងសម្បុរធម្មជាតិរបស់ខ្ញុំ...

Adventure to Osoam

I have left Phnom Penh at about 8:35AM and traveled. I did not expected that the bus was just so very load with the Karaoke TV all the way. I wanted to spend my time on the bus reading my favorite...

ហេតុអ្វី ខ្ញុំខុសគេ? why I am different?

[English below]ខ្ញុំតែងតែសួរខ្លួនឯងថាហេតុអ្វី ខ្ញុំខុសគេ? ហេតុអ្វីខ្ញុំមិនស្អាតដូចគេ? ហេតុអ្វីខ្ញុំមិនមានរាងស្អាតដូចតារា? ខ្ញុំមួយថ្ងៃៗគិតតែពីដេកតូចចិត្តចំពេាះខ្លួនឯង។...

ផ្លាសប្តូរដេីម្បីអ្នកដទៃ Change yourself for others

[English below] មិត្តប្រុសរបស់ខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំថា​ “ប្រសិនបេីខ្ញុំស្រក់គីឡូតែ៣គីឡូទៀត ខ្ញុំប្រាកដជាមេីលទៅស្រស់ស្អាត និងគួរអោយស្រឡាញ់ជាងនេះទៀត។​”ខ្ញុំចង់អោយសង្សាររបស់ខ្ញុំស្រឡាញ់កាន់តែខ្លាំង...

Follow your heart

[English below]#បេះដូងប្រាប់ថា-- ‘អូនពេញចិត្ត’ ពេលខ្លះខ្ញុំក៏សួរខ្លួនឯងថា ហេតុអ្វីខ្ញុំចូលចិត្តដេីរលេង​ដេីរផ្សងព្រេងម្លេះ? ទេាះខ្ញុំខំសួរច្រេីនប៉ុន្មានដងក៏ដោយ ចម្លេីយគឺដដែល...

Dream Seeker [English Below]

មនុស្សគ្រប់រូបតែងតែមានក្តីសុបិន។ ពួកគេមានក្តីសុបិនផ្សេងៗគ្នា ពេលខ្លះក្តីសុបិនមេីលទៅដូចជាឆ្គួតសម្រាប់មនុស្សដទៃ ប៉ុន្តែទេាះបីជាវាឆ្គួតសម្រាប់អ្នកផ្សេង សំខាន់អោយតែយេីងជឿជាក់លេីក្តីសុបិនទាំងនេាះ...

Plastic Bags

Let me tell you a story when I go to shopping at the local market. I have been living in this neighborhood for almost 4 years, and I simply knowing many people, and including the vegetable and...

I could not choose where I was born

I could not choose where I was born, I made no mistakes by just born in a place where you called a “Developing country” or “Third World Country” or whatever names you call it.I did not choose to...

You are just a girl

ខ្ញុំនៅសុខៗក៏ដេកឆ្លល់នូវពាក្យដែលខ្ញុំបានលឺជាច្រីនដងរាប់មិនអស់​តាំងពីខ្ញុំដឹងក្តីមកម្ល៉េះ 'នែ!គេថាដេីរឆ្ងាយមិនមានសុវត្ថិភាពទេព្រេាះខ្លួនជាស្រី!' តេីគេនិងជានរណា?​ សម្រាប់ខ្ញុំ ខ្ញុំមិនដែលរក 'គេ'...

Don't give up on life so easily!

When I was born for 25 days to 3 months old, my mother became very sick, she was laying in bed and could not have breast milk for me. My grandmother had to carry me and asked the women in the...

Equality

Dear girls! You may think that who do you think you are to dare to say such things like this. You may think, that I am strange, or the other word “different”. Along the way call life, I have...

RECENT POSTS

Being a Child-ថែរក្សាទំពាំងខ្ចី

ថែរក្សាទំពាំងខ្ចី

Adventure to Northern Vietnam

Slovenia/ A night bus

Captain of life - new book

Travel and Material World

You should marry a rich man